Rh خون چیست جمعه ۱۳۸۷/۰۵/۰۴ 14:41

Rh- برای اولین بار توسط پزشک اتریشی به نام لند شتاینر در سال 1940 عامل Rh را کشف کرد .


 ( این علامت از نام میمونی به نام رهاژوس
Rhesus گرفته شده که نخستین بار عامل مذکور را در خون آن یافته است )

حدود 85 درصد سفید پوستان در گلبولهای قرمز خون خود نوعی پروتئین به نام Rh دارند به افرادی که

 در خون دارند +Rh و به افرادی که این پروتئین را ندارند RH می گویند.

1- در انتقال خون مهم است

2- Rh ارثی اند و تغییرپذیر نیستند

3- افرادی که+Rh دارند نمی توانند به افراد که RH دارند خون بدهند اما می توانند خون از آنها بگیرند.

نوشته شده توسط مهدی آفرنگان  | لینک ثابت |